Databáze v MS ACCESS

Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace

1. Pojem databáze


    a trendy.

Definice databáze

Databáze je sdílená kolekce logicky souvisejících dat i s popisem své datové struktury, organizovaná pro optimální manipulaci s perzistentními daty a získávání informací pro potřeby informačního systému.

Jinými slovy: Databáze je větší seskupení dat (informací), která logicky souvisejí a lze je nějakým způsobem zpracovávat, vyhodnocovat a analyzovat.


Charakteristiky dat v databázích


Použití databází


Databázový systém

Databázový systém (DBS) = systém řízení bází dat (SŘBD) + databáze (DB)

Programy ke zpracování databází

Poznámka:
V praxi nás nemusí způsob vytvoření databáze příliš trápit, většinou s databázemi přijdeme do styku na uživatelské úrovni, tj. budeme mít možnost zadat do formuláře své požadavky (knihovní systémy, rezervační systémy, personální evidence atd.).2. Návrh databáze

Příklad definice relací – tabulek

Výpůjční systém v knihovně

Schéma databáze se dá zapsat jako množina záhlaví tabulek (včetně datového typu).
Např. Kniha (KnihaID:int, autor:char(20), název:char(20)relace - knihovna


Poznámka: zopakujte si, které datové typy znáte (využijte internetu).


Základní operace v databázi (např. v tabulce Kniha)Základní typy objektů databáze

TABULKY
FORMULÁŘE
DOTAZY
SESTAVY

3. Návrh databáze v programu  MS ACCESS

Ukážeme si návrh databáze odpovídající předchozímu příkladu z knihovny

Vytvoření nové databáze (Soubor ... Nový ... Prázdná databáze)

d1

d2

Samotná data se ukládají v tabulkách, tyto tabulky je třeba vytvořit.

d2


Zapíšeme názvy polí (sloupce v tabulce), nastavíme  datový typ a případně doplníme popis. Změníme také název tabulky - až při ukládání tabulky. (Na příkladu definice relací uvedených výše více viz obrázky a praktická ukázka:


d3


d4

Pokud jsme nevytvořili primární klíč, vyzve nás při ukládání systém access. Proto si vytvoříme primární klíč ještě před ukládání (pravé tlačítko na místě začátku řádku (pole)
d6

Primární klíč:
Označení sloupce v tabulce, podle kterého primárně probíhá třídění tabulky. Nesmí obsahovat duplicitní údaje.


Po vytvoření všech potřebných tabulek je můžeme naplnit daty (z režimu návrhového zobrazení se dostaneme dvojklikem na název tabulky vlevo)...
d7
Databázi uložíme

4. - práce s databází - Formuláře

Plnit tabulku lze po poklepání na ikonu této tabulky. Ulehčit vyplňování mohou formuláře. Ty můžeme vytvořit pomocí průvodce.

d8

Práci s formulářem vidíte na obrázcích...

d9

5. - práce s databází - Dotazy a relace

Při práci s daty v tabulkách je třeba pracovat s dotazy. V následující ukázce pracujeme se třemi tabulkami, obsahujícími tabulku čtenářů v knihovně, seznam knih v knihovně a databázi vypůjčených knih.

Dotaz můžeme opět vytvořit pomocí průvodce. Např. vytvoříme dotaz, který vyhledá všechny čtenáře, kteří si půjčili díla spisovatelky Němcové.

d11
 
Vztahy (relace) mezi tabulkami
Průvodcem návrh dotazu nekončí. Pokud existují mezi názvem pole v jedné tabulce a názvem pole v druhé tabulce datové vztahy, je možné v dotazu tyto vztahy použít. Nejdříve musíme přidat do dotazu tabulky, které budeme používat: (přetáhneme tabulky myší z levého sloupce a propojíme tabulky - doplníme vztahy mezi údaji v několika tabulkách. To zajistíte tak, že klepnete na název pole v tabulce (např. pole „KnihaID“ v tabulce „Kniha“), podržíte tlačítko myši a přetáhnete název pole na název pole v druhé tabulce („KnihaID“ v tabulce „Půjčena“). Když uvolníte tlačítko myši, zobrazí se čára spojující obě pole. Do výsledného SQL dotazu se vloží odpovídající podmínka, že obsah polí musí být roven. V našem příkladě máme ještě tabulku informující o tom, kdy, jaké a komu byly knihy půjčeny. Výsledné propojení je vidět na obrázku:
d12


Nyní nastavíme parametry dotazu – cílem je najít všechny čtenáře, kteří si půjčili knihu od Němcové. 


d13


Vytvořený dotaz máme uložen pod názvem „Němcová“. Kdykoli budeme nyní chtít vědět, kdo má půjčenou knihu od Němcové, stačí použít tento dotaz - klikneme na něho. Dotaz lze samozřejmě upravovat.
d14

Z dat uložených v databázích můžeme také vytvářet obdobným způsobem tiskové sestavy (Objekt Sestava)
.
d15

Použitá literatura

HRONEK, Jiří. Databázové systémy. Olomouc : Katedra Informatiky, Přírodovědecká fakulta University Palackého, 2004. 135 s.

OpenOffice.org: Uživatelská příručka 2.0. 2. aktualizované vyd. Brno : Computer Press, 2006. 176 s. ISBN 80-251-0147-9.

NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě: 2. díl. 6. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2006. 176 s. ISBN 80-86686-61-2.

Obrazovky z programu MF ACCESSE © Jaroslav Zavadil

ACCESS 1

Databáze v MS ACCESS

Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace

1. Pojem databáze


    a trendy.

Definice databáze

Databáze je sdílená kolekce logicky souvisejících dat i s popisem své datové struktury, organizovaná pro optimální manipulaci s perzistentními daty a získávání informací pro potřeby informačního systému.

Jinými slovy: Databáze je větší seskupení dat (informací), která logicky souvisejí a lze je nějakým způsobem zpracovávat, vyhodnocovat a analyzovat.


Charakteristiky dat v databázích


Použití databází


Databázový systém

Databázový systém (DBS) = systém řízení bází dat (SŘBD) + databáze (DB)

Programy ke zpracování databází

Poznámka:
V praxi nás nemusí způsob vytvoření databáze příliš trápit, většinou s databázemi přijdeme do styku na uživatelské úrovni, tj. budeme mít možnost zadat do formuláře své požadavky (knihovní systémy, rezervační systémy, personální evidence atd.).2. Návrh databáze

Příklad definice relací – tabulek

Výpůjční systém v knihovně

Schéma databáze se dá zapsat jako množina záhlaví tabulek (včetně datového typu).
Např. Kniha (KnihaID:int, autor:char(20), název:char(20)relace - knihovna


Poznámka: zopakujte si, které datové typy znáte (využijte internetu).


Základní operace v databázi (např. v tabulce Kniha)Základní typy objektů databáze

TABULKY
FORMULÁŘE
DOTAZY
SESTAVY

3. Návrh databáze v programu  MS ACCESS

Ukážeme si návrh databáze odpovídající předchozímu příkladu z knihovny

Vytvoření nové databáze (Soubor ... Nový ... Prázdná databáze)

d1

d2

Samotná data se ukládají v tabulkách, tyto tabulky je třeba vytvořit.

d2


Zapíšeme názvy polí (sloupce v tabulce), nastavíme  datový typ a případně doplníme popis. Změníme také název tabulky - až při ukládání tabulky. (Na příkladu definice relací uvedených výše více viz obrázky a praktická ukázka:


d3


d4

Pokud jsme nevytvořili primární klíč, vyzve nás při ukládání systém access. Proto si vytvoříme primární klíč ještě před ukládání (pravé tlačítko na místě začátku řádku (pole)
d6

Primární klíč:
Označení sloupce v tabulce, podle kterého primárně probíhá třídění tabulky. Nesmí obsahovat duplicitní údaje.


Po vytvoření všech potřebných tabulek je můžeme naplnit daty (z režimu návrhového zobrazení se dostaneme dvojklikem na název tabulky vlevo)...
d7
Databázi uložíme

4. - práce s databází - Formuláře

Plnit tabulku lze po poklepání na ikonu této tabulky. Ulehčit vyplňování mohou formuláře. Ty můžeme vytvořit pomocí průvodce.

d8

Práci s formulářem vidíte na obrázcích...
5. - práce s databází - Dotazy a relace

Při práci s daty v tabulkách je třeba pracovat s dotazy. V následující ukázce pracujeme se třemi tabulkami, obsahujícími tabulku čtenářů v knihovně, seznam knih v knihovně a databázi vypůjčených knih.

Dotaz můžeme opět vytvořit pomocí průvodce. Např. vytvoříme dotaz, který vyhledá všechny čtenáře, kteří si půjčili díla spisovatelky Němcové.
Vztahy (relace) mezi tabulkami
Průvodcem návrh dotazu nekončí. Pokud existují mezi názvem pole v jedné tabulce a názvem pole v druhé tabulce datové vztahy, je možné v dotazu tyto vztahy použít. Nejdříve musíme přidat do dotazu tabulky, které budeme používat: (přetáhneme tabulky myší z levého sloupce a propojíme tabulky - doplníme vztahy mezi údaji v několika tabulkách. To zajistíte tak, že klepnete na název pole v tabulce (např. pole „KnihaID“ v tabulce „Kniha“), podržíte tlačítko myši a přetáhnete název pole na název pole v druhé tabulce („KnihaID“ v tabulce „Půjčena“). Když uvolníte tlačítko myši, zobrazí se čára spojující obě pole. Do výsledného SQL dotazu se vloží odpovídající podmínka, že obsah polí musí být roven. V našem příkladě máme ještě tabulku informující o tom, kdy, jaké a komu byly knihy půjčeny. Výsledné propojení je vidět na obrázku:
d12


Nyní nastavíme parametry dotazu – cílem je najít všechny čtenáře, kteří si půjčili knihu od Němcové. 


d13


Vytvořený dotaz máme uložen pod názvem „Němcová“. Kdykoli budeme nyní chtít vědět, kdo má půjčenou knihu od Němcové, stačí použít tento dotaz - klikneme na něho. Dotaz lze samozřejmě upravovat.
d14

Z dat uložených v databázích můžeme také vytvářet obdobným způsobem tiskové sestavy (Objekt Sestava)
.
d15

Použitá literatura

HRONEK, Jiří. Databázové systémy. Olomouc : Katedra Informatiky, Přírodovědecká fakulta University Palackého, 2004. 135 s.

OpenOffice.org: Uživatelská příručka 2.0. 2. aktualizované vyd. Brno : Computer Press, 2006. 176 s. ISBN 80-251-0147-9.

NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě: 2. díl. 6. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2006. 176 s. ISBN 80-86686-61-2.

Obrazovky z programu MF ACCESSE © Jaroslav Zavadil