Inkscape 2

Princip práce  ve vektorovém grafickém editoru

Práce s vektorovými obrázky se od práce s rastrovou grafikou velice liší. Obrázek v podstatě skládáme z jednotlivých jednoduchých tvarů - obdélníků, čtverců, křivek, úseček, textu atd. Výsledkem může být velmi složitý dokument který je vytvořen jako skládačka z jednotlivých dílků. Jeho tvorba je náročná na trpělivost ale výsledkem je obrázek, který můžeme libovolně zvětšovat či zmenšovat bez ztráty kvality. (Není zapsán jeko jednotlivé body ale jako rovnice křivek). Vektorové editory se také velmi často používají pro návrh a tvorbu drobných dokumentů - letáků, vizitek, plakátů, titulních stránek časopisů atd.
 

Ovládání editoru Inkscape

Pokud jste zvyklí na Blender, máte malou výhodu (pokud máte obě ruce). Inkscape má stejný základ ovládání - pravou ruku položíte na myš, levou na klávesnici.
Klávesy F1 až F9 jsou vyhrazeny přepínání nástrojů. Vybírání a kopírování je stejné jako u většiny aplikací, ale Inkscape umí navíc duplikovat Ctrl+D a klonovat Alt+D. Dialogové okno barev a výplní vyvoláte Ctrl+Shit+F (jako fill = výplň), pomůcky pro automatické zarovnání a rozmístění se zobrazí po stisku Ctrl+Shit+A (align = zarovnání), nástroje textu Ctrl+Shit+T (type = psát). Mřížka se zobrazuje / skrývá klávesou #, export do rastru se provádí pomocí Ctrl+Shift+E.
 

Instalace

Inkscape je k dispozici pro množství systémů. V distribucích GNU/Linuxu a *BSD je dostupný přes balíčkovač jako inkscape, uživatelé ostatních najdou instalátor ke stažení na inkscape.org/download.php.
Open Clip Art si také můžete nainstalovat přímo do systému buďto přes balíčkovač, většinou je to balík openclipart případně openclipart-png a openclipart-svg. Pokud tuto možnost nemáte, můžete si archív stáhnout.
 

Open Clip Art Library

Pojem, který se váže k Inkscape jako žena k muži. Tato galerie shromažďuje obrázky pod licencí public domain, tedy zcela volné k jakémukoli užití. Protože jsou všechny kliparty k dispozici jako SVG, můžete je importovat do svých kreseb, upravovat a dělat s nimi vůbec všechno, co vás napadne. Jinak řečeno, můžete tvořit efektní koláže.
 
Na obrázku z této galerie si můžeme ukázat jak je vektorová kresba vytvořena - skládá se z jednotlivých objektů
Obrázek citronu vypadá takto...

a v editoru ( po aplikaci příkazu Zrušit seskupení) vidíme jednotlivé objekty, ze kterých se kresba skládá

 
 

2. průběžná otázka:

Licence public domain u obrázků znamená:

a) obrázky jsou volně použitelné jen doma
b) obrázky jsou zcela volné k jakémukoli užití
c) obrázky jsou volně použitelné po souhlasu jejich autorů