Inkscape 5

Kopírování objektů

Pokud má být v dokumentu několik stejných objektů, je vhodné místo kreslení každého objektu zvlášť vytvořit kopii. V programu Inkscape Callisto máme několik možností.

1. Kopírování pomocí schránky

Vybereme objekt nebo skupinu objektů a zkopírujeme a vložíme (Ctrl+C, Ctrl+V)
 

2. Zdvojení - duplikace

Vybereme objekt (skupinu objektů) a vyvoláme funkci zdvojení (Ctrl + D) - kopie objektu se vytvoří na stávajícím objektu. Na kopii můžeme měnit vlastnosti nezávisle na originálu.
 

3. Vícenásobné kopírování - klonování

Alt+D ...vytvoříme kopii - klon, jejíž vlastnosti jsou vázány na originál. pomocí Shift+D lze najít originál.

4. Vícenásobné kopírování - dláždit pomocí klonů

Na obrázcích vidíte ukázky možností nastavení kopírování
 
 

5. průběžná otázka:

Pomocí klávesové zkratky Ctrl+D:

a) duplikujeme
b) klonujeme
c) mažeme