Inkscape - praktické cvičení - OKO

Při kresbě můžeme postupovat různým způsobem. My nejdříve začneme kresbou kružnic, ze kterých vytvoříme rohovku a duhovku. Na ty vytvoříme odlesky -využíváme průhlednost a rozostření. Více je zřejmé z obrázků:
 

 
 
Dále pokračujeme kresbou tvaru oka - vycházíme z elipsy, tu převedeme na křivku a vhodně vytvarujeme. Křivku zjednodušíme (Ctrl+L). Z její kopie vytvoříme silnější horní část.
Pro oříznutí rohovky a duhovyky využijeme jednoduchou masku - objekt, kterou vytvoříme z tvaru oka  a obdélníka.

Barvu obdélníka pak nastavíme na barvu pozadí (bílou)
 

 
 Při tvorbě řas budeme vycházet z jedné řasy, kterou budeme duplikovat (CTRL+C a CTRL+V), pootáčet a velikostně upravovat tak, abychom dosáhli alespoň přibližně výsledku, který vidíme níže na obrázku.
Můžeme doplnit obočí. Poslední úpravou, kterou provedeme, bude vytvoření objektu, který nám bude po vyplnění a umístění průhlednosti napodobovat stíny.
 
 
A jsme hotovi :-)
Můžeme doplnit druhé oko - nezapomeňte, že pokud využijeme již nakreslené a jen hopřevrátíme nebude výsledek přesvědčivý - musíme upravit (i obličej je asymetrický)