Inkscape 3

Základní tvary - základní objekty

Na základním panelu nástrojů si vybereme objekt , který chceme nakreslit. Myší vymezíme jeho velikost a polohu. Tuto polohu můžeme měnit, můžeme také měnit pořadí objektů (úplně nahoru atd.)
Zajímavé je použití kláves Shift a Ctrl. Pokud přidržíme při kreslení klávesu Shift, kreslíme objekt ze středu, při stisku Ctrl kreslíme pravidelné objekty.
Po vložení objektů můžeme s objekty manipulovat po stisku nástroje na výběr objektů (černá šipka). po druhém kliknutí na objekt můžeme s objektem dále manipulovat (otáčet, měnit tvar)

Kliknutím na výplň/obrys můžeme měnit jejich vlastnosti (barva, průhlednost atd.)
 

Práce  s jednoduchými objekty, jejich úpravy

Otáčet (rotovat) s objekty, měnit jejich polohu a měnit jejich velikost už tedy umíme. Objekty můžeme i tvarovat. Pomocí tvarovacího nástroje (černá šipka s náznakem křivky ) můžeme měnit polohu jednotlivých uzlů. Tvarovat ale můžeme jen křivku. Tu můžeme vytvořit z libovolného objekt pomocí nástroje na převod objektu na křivku. 

Příklad:
1.V základním panelu nástrojů zvolíme nástroj pro tvarování objektů.

2. Převedeme objekt na křivku

3. Nyní můžeme manipulovat s jednotlivými úsečkami, tvarovat je, přidávat další uzly - body (dvojitým kliknutím myši na místo, kde chceme další uzel umístit) ...

 
Úkol pro vás:
Nakreslete autíčko (výplň zvolte dle svého výběru). Hotový obrázek uložte (jako svg) a pošlete svému vyučujícímu.
 

3. průběžná otázka:

SVG znamená:

a) škálovatelná vektorová grafika
b) speciální vektorová grafika
c) škálovatelné vektorové gradienty