Inkscape 4

Úpravy objektů

Objekty můžeme nejen tvarovat pomocí tvarovacích nástrojů a pomocí úpravy křivek. Jejich tvar můžeme měnit také třeba pomocí objektů jiných. Využijeme nástroj pro logické operace s objekty - známe z matematiky u vennových diagramů (Křivka).
 
 
1. Spojení objektů: Vybereme dva objekty (stisknuta kláves Shift) a klepneme na tlačítko Sjednocení (Ctrl++). Vznikne nový objekt, který bude mít vlastnosti podle toho objektu, který se nachází dále z hlediska viditelnosti.
2. Průnik objektů: Vybereme dva objekty a klepneme na tlačítko pro Průnik (Ctrl+*).Vznikne nový objekt podle části, kterou se objekty překrývaly.
 
3.  Ořez pomocí objektů: Vybereme dva objekty a klepneme na tlačítko pro Rozdíl (Ctrl+-).Vznikne nový objekt od kterého bude oddělena ta čast, kterou překrýval objekt položený z hlediska viditelnosti blíže.
4. Další možnosti úprav - jejich použití je obdobné výše uvedeným. Vyzkoušejte!!
 
 

Praktické cvičení:

Autíčko z minulé lekce můžeme zdokonalit...

4. průběžná otázka:

S pojmy průnik, sjednocení, doplněk jste se setkali v učivu:

a) biologie
b) matematika
c) fyzika